กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ(hrmiss)

ผู้ดูแลระบบ
แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
เบอร์ติดต่อ 02-4752678, 02-4752984