รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประจำวันที่ 20 เม.ย. 64

ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
วันนี้

สะสม

66

ทร.

พลเรือน

21

ทร.

43

พลเรือน

ผู้ป่วย COVID-19 รักษาหาย
วันนี้

สะสม

20

ทร.

พลเรือน

5

ทร.

15

พลเรือน

ผู้ป่วย COVID-19 เสียชีวิต
วันนี้

สะสม

2

ทร.

พลเรือน

0

ทร.

2

พลเรือน

PUI
วันนี้

สะสม

1,303

ทร.

พลเรือน

524

ทร.

779

พลเรือน

ผู้ป่วย Admit
วันนี้

สะสม

174

ทร.

พลเรือน

54

ทร.

120

พลเรือน

ตรวจ Lab COVID-19
วันนี้

0

สะสม

4,252

0

ทร.

0

พลเรือน

988

ทร.

3,264

พลเรือน